"Rykande" nyheter 

2012-08-03 fredag 
Bilder från vintern/våren 2011/2012.    Se bilder här.
 
2011-10-08 lördag
Två nya medlemmar har tillkommit till 4:ans vänner. Emelie Westerberg och Sture Persson. Nu är vi 11 st.
 
2009-01-26 måndag
Uppdaterat med lite olika jobb  Se bilder här.
 
2008-05-31 lördag
Uppdaterat med bilder på golvet i hytten . Se bilder här.
 
2008-02-13 onsdag
Uppdaterat med bilder på VGJ 4 i verkstaden vintern 2007-2008 . Se bilder här.
 
2008-02-01 fredag
Uppdaterat med bilder från ordinarie sommartrafiken 2007. Se bilder här.
 
2008-01-31 torsdag
Uppdaterat med bilder från midsommartåget 2007. Se bilder här.
 
2008-01-13 söndag
Webbsidan har varit eftersatt en tid p.g.a. diverse orsaker. Bl.a. har jag fått i uppdrag att sköta SkLJ:s hemsida och det har tagit sin tid. Men jag ska försöka att hinna med lite uppdateringar här också, idag med Nationaldagståget och Kinnekulle runt 2007. Se bilder här.
 

2006-08-10 torsdag

Intressegruppen har fått en ny medlem, nämligen Marcus Frisén. Nu är det nio stycken medlemmar.
Några bilder från Nationaldagståget samt från den ordinarie trafiken är inlagda.
 

2006-05-17 söndag

Loket har blivit uppmärkt på buffertbalkarna med fyror.
 

2006-05-07 söndag

Märkning av verktyg samt hållare för stoppklotsar monterad.

VGJ 4 är i trafik igen. I torsdags drog loket ett bokat tåg

 

2006-04-30 söndag

Äntligen. Igår eldade vi på 4:an och provkörde på stationsområdet. Det mesta gick bra. Ingen varmgång, bara några småsaker som behöver åtgärdas. Ett vattenståndsglas sprack, men det betyder att vi nu har två nya glas som bör hålla ett bra tag framöver.

Bilder på arbete med loket finner du här.

 

2006-02-12 söndag

Siffran 4 har skruvats fast på skorstenen och ny spolkran är monterad. Loket är nu i stort sett klart för proveldning, Det som är kvar att göra är målning, komplettering och uppmärkning av verktyg samt lite småjobb.
 

2006-02-05 söndag

Rörelsen på båda sidor är  klart monterat.
 

2006-01-22 söndag

Tvärstycke och vevaxel på förarrsidan  monterat. Resten av rörelsen är på gång
 

2005-12-17 lördag

Kolvarna monterade och tätade. Tvärstyckena inmätta.
 

2005-12-09 fredag

Lager har gjutits till tvärstycken och kolvstänger. Bilder finns
 

2005-06-20 måndag

Skorsten och sotskåpslucka har målats svarta. Bild finns
 

2005-06-05 söndag

Överhettarelementen är återmonterade och sotskåpsluckan fastskruvad. Bilder finns
 

2005-05-13 fredag

Tuberna kragade i fyrboxen. Bild finns
 

2005-04-30 lördag

Tuberna monterade. Kolven med tvärstycke löst monterad på eldarsidan för att mäta in tjockleken på nya lagret. Gjutform för babbitsringar till kolvstängerna tillverkad. Bilder finns
 

2005-04-02 lördag

Regulatorstång och regulator monterade. Vattenståndsglas isatt. Putsning av mässingsdetaljer utfört. Verktygsskåpet uppsatt. Skåpen under hytten målade och fått lackat trägolv. Hållare för tidtabell, kolskyffel och oljespruta ditsatta. Bilder finns. Idag har även ett gäng åkt ner till AGJ för att pressa småtuberna. Sen ska dessa glödgas i kanterna och kan sen monteras efter det att hålen i panngavlarna har slipats rent från rost.
 
2005-01-30 söndag
Mässingen på regulatorstången nersvarvad.
 

2005-01-17 måndag

Manometrarna monterade. Mässingslod pålagt på regulatorstången.
 
2005-01-07 fredag
Gejderna uppskruvade och inmätta så att de är parallella med cylindrarna. Bild finns.
 
2004-12-29 onsdag
Pianotråd spänd i centrum av cylindrarna för att kunna mäta upp gejdrar och tvärstycken. Bilder finns.
 
2004-10-11 måndag
Pannan renspolad. Bilder inifrån pannan finns tillgängliga.
Två medlemmar till. Alexander Friberg och Ola Rudhem. Nu är vi åtta stycken.
 

2004-09-17 fredag

Ytterligare en medlem har tillkommit, nämligen Anders Eckerberg. Vi är nu sex st. medlemmar i intressegruppen.
 

2004-09-11 lördag

Alla småtuber är nu borttagna. Det är mycket skit i pannan som verkligen behöver spolas ren. Bilder finns.
 

2004-08-22 söndag

Nu har förberedelserna för tubbytet startat. En del detaljer har demonterats för att tuberna ska kunna tas ur/sättas i. Bl.a. har överhettareementen och sotskåpsluckan tagits bort. Bilder finns.
 
2004-07-10 lördag
Ytterligare en medlem har tillkommit. Vi hälsar Björn Johansson välkommen till intressegruppen och medlemsantalet är nu uppe i 5 st.
4:ans vänners hemsida står omnämnt i senaste numret av Skara järnvägsblad. Kul.
 

2004-07-04 söndag

Kolvarna till cylindrarna är nu urtagna. På förarsidan satt det fast, men med Björns hjälp fixade det sig. Bild finns.
 
2004-05-20 torsdag
Skåpet för rakor har fått nytt golv. Hålen för fönstren uppslipade så att de går att stänga Låsklackar för fönstren är tillverkade och ditsatta. Fästet för pysstången är lagat. Stolsitsarna är lackade. Golvet är oljat. SJ-skylt-skruvarna ersatta med plana skruv. Bilder finns.
En ny medlem har tillkommit. Vi hälsar Z välkommen till intresegruppen och medlemsantalet är nu uppe i 4 st.
 
2004-04-24 lördag
Innerbelysningen på plats med kabeldragning. Resten av golvet har börjat oljas. Skåpet för rakor är målat gult. Bilder finns.
 
2004-04-06 tisdag
Bilder inlagda på oljning av golv, oljning av trädetaljer, innerbelysning och borttaget vattenståndsglas.
 
2004-03-20 lördag
Bilder inlagda på golvslipning, panna och takstag inlagda i galleriet.
 

2004-03-15 måndag

Hyttgolvet är färdigslipat.
Träytorna runt fönstren utvändigt har börjat oljas med träolja.
Rejäl dammsugning inne i hytten behövs efter allt sliparbete.
Byte av nivåglas på eldarsidan måste göras för det gamla var sprucket mitt i övre tätningen.
 
2004-02-22 söndag
Bild på golvslipning inlagt.
 
2004-02-07 lördag
Bilder på regulator och oljekannor inlagt.
 

2004-02-03 tisdag

Bilder på skåpet för rakor skrapat från lös rost, dammsuget och sen grundmålat inlagt
 
2004-01-18 söndag
Låset till vattentankslocket höger sida lagat.
Hållare för flaggor fastsatta på verktygsskåpet.
Handtaget som saknades till ena takluckan är tillverkat och ditsatt.
Diverse skruvar som saknades eller stack upp är ditsatta/åtdragna.
Skåpet för rakor är skrapat från rost och golvbrädor dit är tillsågade i rätt längd.
Sliparbete på trädetaljerna inne i hytten klart.
 
2003-12-30 tisdag
Pannan är i stort sett färdigmålad inne i hytten.
Regulatorstången är nersvarvad, men ännu har inte nån mässing lagts på.
Oljekannorna är målade i svart/gult och svart/rött.
Sliparbete på trädetaljerna inne i hytten påbörjat.
 

2003-12-07 söndag

Pannan har börjat målas svart inne i hytten. Bakre kopplet är också målat. Även plåtdetaljerna uppe på hyttaket.
Sotskåpet har fått sig en skrapning utvändigt, så nu är den lösa rosten borta.
Regulatorstången är på svarvning.
"Glandern" som den ovala plattan med tillhörande rörbit heter, som gick sönder när regulatorstången skulle demonteras, är nu lagad.
 

2003-11-30 söndag

Regulatorn är färdigrenoverad.
Vi får anse att hytten är färdigtvättad inuti. Det är inte helt rent i taket men loket är ju inte helt nytt så det får duga. Nu är det i alla fall taket gult i stället för svart.
Oljekannorna och diverse demonterade detaljer är tvättade, och hytten är avfettad utvändigt. "Stuprören" fungerar igen efter att ha rensats från skit.
 
2003-11-19 onsdag
Locken till cylindrarna är borttagna.  
Nu kan man smörja i smörjhålen till balanserna igen. Förut fick man lägga olja på smutsen och hoppas att oljan rann ner i hålen.
 
2003-11-16 söndag
Grovrengöringen är klar. Rengöring av hytten invändigt har påbörjats. Sotet sitter som berget i taket. Golvet är grovrengjort.
Arbetet med att renovera regulatorn är nu påbörjat.
 
2003-11-13 torsdag
Bilder på VGJ 4 från verkstaden inlagda med bl.a. rörelsen nerplockad.
"Rörbiten" på den ovala plattan som gick av i samband med demontering är nu bortborrad. En ny ska svarvas till av mässing och svetsas på den ovala plattan. Regulatorstången är också borttagen efter att tömning av kolboxen skett eftersom den var full.
 
2003-11-06 torsdag
VGJ 4 fanns med i ett reportage i SkLT på torsdagen. Det var Ove igen som ville ragga ångloksförare. 
Plåtplattorna över slidskåpen är nu demonterade.
Ojojojojoj. I och med att regulatorstången kärvar där den går in i pannan, så gjodes på onsdagen ett försök till demontage av nödvändiga detaljer medelst avdragare. Detta resulterade i att den ovala plattan, med tillhörande "rörbit" som går in och pressar ihop tätningsringarna runt stången,(vet ej vad den heter) gick av. Det är ju inte så bra förstås, men det ska väl gå att ordna.
 

2003-11-01 lördag

VGJ 4 fanns med på flera bilder i fredagens upplaga av tidningen Skaraborgsbygden. Detta i samband med ett reportage om SkLJ där dom söker ånglokseldare och förare. 
 

2003-10-29 onsdag

Regulatorn är nu demonterad och väntar på renovering.
Medlemsantalet har vuxit lavinartat med hela 50%. D.v.s. vi har gått från 2 till 3 medlemmar. Vi hälsar Gunnar Pantzar välkommen till intressegruppen.
 

2003-10-26 söndag

Hemsidan upphottad med lokanimationer.
 
2003-10-22 onsdag
Det mesta av rörelsen är nu nerplockat, och lagd på pall i väntan på att tvärstycken och diverse lager ska mätas upp och renoveras. Högtryckstvättningen blev ej klar som beräknat utan tar ett tag till. Nästa vecka stundar även demonteringsarbete på regulatorn.
 

2003-10-14 tisdag

Galleriet uppdaterat med en bild på Sören.
 
2003-10-12 söndag
Galleriet uppdaterat med bilder från trafiksäsongen 2003.
VGJ 4 håller nu på att grovrengöras med högtrycktvätt för att få bort all smuts, sot, olja och koldamm som samlat sig under lång tid. Arbetet med detta kommer att slutföras under vecka 42. Locket till ångdomen är avskruvat så att renovering av regulator ska kunna utföras.
 

2003-10-05 söndag

VGJ 4  har nu ställts av inför den kommande vintern. Pannan är tappad och renspolad Fyrbox, sotskåp och asklåda har blivit grundligt rengjorda medelst dammsugare. Nu stundar lite reparationer för att få loket kördugligt inför nästa år.
 

2003-09-28 söndag

Sidan som favoriserar ångloket VGJ 4 är nu igång. Vi som gillar VGJ 4 kallar oss 4:ans vänner och består för närvarande av 2 st. medlemmar. Det finns inte så mycket att titta på än, men om allt går som på räls, och jag lägger på ett kol så ska det bli lite smått och gott att titta på vad det lider.